Termeni si conditii utilizare site

Termeni si conditii utilizare site

Site-ul www. propump.ro, denumit in continuare “propump.ro”, este detinut si administrat de societatea Profilaxis Pump and Control S.R.L., o societate constituita si functionand in baza legilor romane, avand cu sediul in Vlahita, str. Aleea Teilor nr. 5, bl. T5, ap. II/G, judetul Harghita, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J193/16/2008, cod de inregistrare fiscala RO23300023.

 

Navigarea pe site-ul propump.ro, respectiv solicitarea unei oferte echivaleaza cu citirea, intelegerea si acceptarea termenilor de mai jos de catre orice Utilizator.

 

Profilaxis Pump and Control S.R.L isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul acestui site, precum si Termenii si conditiile de folosire, fara nici un fel de notificare prealabila.

 

In caz de divergenta sau neintelegeri intre Profilaxis Pump and Control S.R.L si Utilizator cu privire la utilizarea acestui site, se vor aplica Termenii si conditiile valabile la momentul utilizarii site-lui/solicitarii ofertei.

 

Pentru inlaturarea oricarui echivoc, prin intermediul prezentului site nu se incheie contracte la distanta intre Vanzator si Utilizator. Utilizatorul are posibilitatea numai de a solicita oferta pentru produsele si serviciile mentionate pe Site, urmand ca in functie de continutul ofertei emise de catre Profilaxis Pump and Control S.R.L., in care se stipuleaza pretul, modalitatile de plata, conditiile si termenul de livrare, conditii garantiale etc, sa se poate ajunge la incheierea unui contract intre parti, prin parcurgerea unei proceduri diferite, fata de vanzarea la distanta/comertul online.

 

1. Definitii

Utilizator – orice persoana care viziteaza site-ul propump.ro si/sau solicita o oferta prin intermediul site-lui. Solicitarea unei oferte, respectiv vizitarea site-lui nu este conditionata de crearea unui cont de utilizator.

 

Produse si Servicii - orice produs sau serviciu mentionat pe site si/sau in solicitarea de oferta.

 

Solicitare oferta- un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Profilaxis Pump and Control S.R.L si Utilizator prin care Utilizatorul isi exprima intentia de a achizitiona anumite Produse si Servicii.

 

2. Drepturile de proprietate Intelectuala

Continutul site-ului www.propump.ro: imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate, constituie integral proprietatea Profilaxis Pump and Control si a furnizorilor sai si este aparat de Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala.

 

3. Exonerarea de raspundere

Profilaxis Pump and Control S.R.L. nu garanteaza ca site-ul, serverele pe care este gazduit, sau emailurile trimise de la propump.ro sunt fara virusi sau alte componente informatice cu caracter potential daunator, ca nu contine erori, omisiuni, defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, caderi de linie sau orice alti factori similari. Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu, propump.ro fiind liber de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizarii informatiilor de pe site.

 

Profilaxis  Pump and Control nu este raspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor de pe site. Profilaxis Pump and Control S.R.L. nu isi asuma responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site-ul propump.ro, acestea fiind puse la dispozitia Profilaxis Pump and Control S.R.L. de catre furnizori.

 

Informatiile incluse pe propump.ro au caracter informativ si sunt puse la dispozitie cu buna credinta, din surse pe care Profilaxis Pump and Control S.R.L. le considera de incredere. In cazul in care vreunul dintre articolele publicate sau orice alta informatie intra sub incidenta Legii privind dreptul de autor si drepturile conexe, Utilizatorul este rugat sa aduca acest fapt la cunostinta Profilaxis Pump and Control S.R.L. la adresa office@propump.ro, pentru a putea fi luate masurile legale necesare.

 

Orice link-uri catre alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar propump.ro nu isi asuma nici o responsabilitate sau raspundere pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

 

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Ca urmare a solicitarii ofertei de catre Utilizator si in vederea emiterii unei oferte din partea Profilaxis Pump and Control S.R.L, acesta din urma va prelucra date cu caracter personal ale Utilizatorului.

 

Profilaxis Pump and Control S.R.L va prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorilor exclusiv in scopul executarii obligatiilor asumate prin prezentele Termeni si Conditii.

 

Tipurile de date cu caracter personal ale utilizatorilor care urmeaza sa fie prelucrate

  • Nume si prenume reprezentant firma
  • Telefon
  • Functie in cadrul firmei
  • Adresa de email

 

Profilaxis Pump and Control S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal al Utilizatorului in scopul exclusiv si limitat emiterii ofertei, al executarii obiectului contractului (in cazul in care emiterea ofertei se finalizeaza cu incheierea unui contract intre parti) si pentru indeplinirea obligatiilor legale.

 

Profilaxis Pump and Control S.R.L va: (a) colecta, gestiona si stoca datele cu caracter personal primite de la utilizator in stricta confidentialitate, utilizand diligenta corespunzatoare ceruta de obligatiile sale prevazute in legea aplicabila, evitand accesul, utilizarea, dezvaluirea neautorizata sau pierderea acestora; (b) nu va vinde, instraina, transfera, distribui, inchiria sau dispune in alt fel de datele cu caracter personal primite pentru scopurile sale personale, in beneficiul sau sau al altor persoane.

 

Drepturile utilizatorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

In conformitate cu legislatia aplicabila, Utilizatorii beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 

Dreptul de acces: Dreptul de a obtine confirmarea ca datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt prelucrate de catre Profilaxis Pump and Control S.R.L , precum si informatii privind specificul prelucrarii precum: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor cu caracter personal, perioada de stocare, transferul acestora in strainatate, dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere, etc.

 

Dreptul la rectificare: Posibilitatea de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal, cu conditia sa fie respectate cerintele legale aplicabile. In eventualitatea unor erori, dupa notificare, Profilaxis  Pump and Control S.R.L va proceda la corectarea/completarea de indata a datelor cu caracter personal.

 

Dreptul la stergere: In anumite cazuri, posibilitatea de a solicita stergerea datelor cu caracter personal: in cazul in care acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care s-au colectat si prelucrat; in cazul retragerii consimtamantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si fara a exista alt temei legal pentru prelucrarea acestora etc. In anumite cazuri, Profilaxis Pump and Control S.R.L poate refuza solicitarea de stergere a datelor cu caracter personale, de exemplu in situatia in care prelucrarea acestora este necesara pentru respectarea unei obligatii legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 

Restrictionarea prelucrarii: Utilizatorii pot solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in cazul in care se contesta corectitudinea acestora, pentru perioada necesara verificarii exactitatii datelor in cauza; in cazul in care prelucrarea este ilegala, si Utilizatorul se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand restrictionarea utilizarii lor; in cazul in care Utilizatorul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Societatii, ca operator prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

 

Dreptul la portabilitatea datelor: In masura in care datele cu caracter personal sunt prelucrate in baza consimtamantului utilizatorului sau pentru executarea contractului si prelucrarea se face prin mijloace automate, utilizatorul are dreptul ca datele sale cu caracter personal sa ii fie furnizate intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date cu caracter personal altui operator.

 

Dreptul la opozitie: In anumite situatii, in cazul in care Profilaxis Pump and Control S.R.L prelucreaza datele cu caracter personal ale utilizatorului pe baza unui interes legitim, acesta are dreptul de a se opune prelucrarii datelor sale cu caracter personal de catre Profilaxis Pump and Control S.R.L. In caz de opozitie nejustificata, Societatea este indreptatita sa prelucreze in continuare datele cu caracter personal.

 

Dreptul de a se opune primirii de mesaje comerciale: Utilizatorul se poate opune prelucrarii datelor sale cu caracter personal in scopul trimiterii de mesaje comerciale.

 

Revocarea consimtamantului: In situatia in care prelucrarea datelor cu caracter personal are ca si temei consimtamantul utilizatorului, acest consimtamant poate fi revocat oricand, fara insa a afecta legalitatea prelucrarii bazate pe consimtamantul exprimat inainte de retragerea acestuia.

 

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale: Daca sunt respectate dispozitiile legale aplicabile, utilizatorul are dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice in privinta sa sau il afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

 

Dreptul de a se adresa autoritatii de supraveghere: Utilizatorul are dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) in legatura cu orice incalcare a drepturilor sale privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

 

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal

  • temeiul legal reprezentat de executarea contractului si furnizarea
  • interesul legitim (crearea unor baze de date, analize statistice cu privire la clientela etc.).
  • motive de interes public major, prin prevenirea si detectarea savarsirii de fraude si infractiuni 

 

Durata de prelucrare

Ca regula generala, datele cu caracter personal sunt stocate pana la finalizarea procedurii de ofertare. In cazul incheierii unui contract intre parti, datele cu caracter personal sunt stocate in baza consimtamantului partii vizate date in temeiul contractului.

 

In anumite circumstante, este posibil ca datele cu caracter personal sa fie stocate pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu in cazul in care Profilaxis Pump and Control S.R.L este obligata sa procedeze in acest sens in conformitate cu cerintele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.

 

De asemenea, datele cu caracter personal pot fie stocate pentru perioade mai indelungate de timp, in cazul oricaror plangeri sau litigii.

 

Datele cu caracter personal se vor prelucra pentru o perioada de 3 ani de la momentul furnizarii acestora, in scopuri de marketing.

 

Profilaxis Pump and Control S.R.L se obliga sa ia, pe propria raspundere, toate masurile de precautie pentru a asigura securitatea si prevenirea oricaror distrugeri, pierderi, modificari, dezvaluiri, achizitii sau accesari ilegale sau neautorizate cu privire la datele cu caracter personal detinute despre utilizator. Cu toate acestea, in cazul in care datele cu caracter personal furnizate au fost accesate sau obtinute de o persoana neautorizata sau are loc orice incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, va notifica imediat utilizatorul asupra incidentului si va coopera in vederea luarii oricaror masuri considerate necesare pentru atenuarea oricarei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat si pentru notificarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

In cazul in care utilizatorii au intrebari/nelamuriri cu privire la exercitarea drepturilor, referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne pot contacta la adresa de email: office@propump.ro.

 

5. Politica de cookies

Acest site foloseste cookies. Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni format din litere si numere care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil, tableta sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se utilizeaza internetul.

 

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un webserver unui browser ( de ex: Internet Explorer, Chrome) si nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatii despre hard driverul utilizatorului.

 

La ce sunt folosite cookie-urile?

Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intr-un mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare.

 

Contin Cookie-urile date personale? Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

 

Stergerea cookie-urilor 

Unele browsere ofera posibilitatea de a controla cookie-urile in sensul dezactivarii lor. Prin dezactivarea cookie-urilor se intelege blocarea/oprirea scrierii sau citirii de informatii in sesiunea de cookie. Trebuie insa sa tineti seama de faptul ca dezactivarea cookie-urilor ar putea duce la scaderea calitatii vizitelor dvs pe site-ul propump.ro

 

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

 

Care este durata de viata a unui cookie?

Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasit website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente‘). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

 

6. Forta majora

Niciuna dintre partile contractuale nu poate fi trasa la raspundere pentru neexecutarea (total/partial) sau executarea cu intarziere a obligatiilor sale, daca acestea au fost cauzate de forta majora. Partile isi vor aduce la cunostita de indata cazul de forta majora si vor lua toate masurile necesare in vederea limitarii consecintelor evenimentului.

 

Daca in termen de 15 zile evenimentul de forta majora nu inceteaza, partile au dreptul de a denunta unilateral contractul fara pretinderea de daune-interese. Forta majora va fi probata conform legii.

 

7. Solutionarea conflictelor.

Legea aplicabila Contractul va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legea romana. Orice conflict aparut intre propump.ro si utilizatori va fi rezolvat pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, prima cale de solutionare este medierea, in conditiile legii, iar daca aceasta esueaza se apeleaza la instantele romanesti competente de la sediul Profilaxis Pump and Control S.R.L.

 

8. Frauda

Orice tentativa de frauda sau orice frauda (cum ar fi dar fara a se limita la: accesarea datelor utilizatorilor propump.ro, alterarea continutului site-ului, incercarea de afectare a performantelor serverelor propump.ro, deturnarea continutului livrarilor catre terti etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

 

9. Dispozitii finale

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.